KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik çalışması; logodan, antetli kağıda, kartvizitten, broşüre, dijital imzadan her türlü sunuma kadar kullanılacak tüm görsel çalışmaların aynı estetik disiplinle üretilmesidir.

Kurumsal kimlik, bir anlayış, bir kültür, bir geçmiş ve bir hedef içerir. Kurumsal kimlik, Firmanın içeride ve dışarda duruşunu, davranışlarını temsil etme biçimlerinin tümüne verilen addır.

1 - Amblem / Logotayp kullanım standartları
2 - Antetli kağıt tasarımı
3 - Zarf tasarımı
4 - Kartvizit tasarımı
5 - Dosya tasarımı
6 - Bloknot tasarımı
7 - Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb…)
8 - Dijital materyallerin tasarımı
9 - Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu
10 - Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, vb…)
11 - Gazete, dergi ve/veya diğer tanıtım materyalleri
12 - Kurumsal web projesi